jarynzlesa@centrum.cz
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

BlueElephant - Staircase

 

Dřevěná schodiště

Stavební připravenost pro montáž dřevěného schodiště

Podmínky stavby:

V celém prostoru montáže a pod ním musí být ukončeny všechny mokré procesy a prostor musí být stavebně dokončen (také SDK) s osazením všech výplní otvorů, kompletačních prací elektro, malířských (pouze poslední vrstvu malby proveďte až po dokončení schodiště) a natěračských prací.

 1. Relativní vlhkost vzduchu musí být v rozmezí maximálně 45% až 55%.
 2. Teplota v místnosti nesmí klesnout pod +15°C. Některé povrchové úpravy vyžadují minimální teplotu +20°C. Objednatel je povinen zprovoznit topení nejpozději 14 dní před nástupem na montáž.
 3. Podkladní vrstvy musí být rovné, tuhé a suché dle ČSN 74 4505. Odchylka od rovinnosti (vodorovné roviny) může být max. v toleranci +/- 2 mm / 2 bm.
 4. Stěny na které schody navazují musí být rovné, tuhé a suché. Odchylka od rovinnosti může být max. v toleranci +/- 2 mm / 2 bm.
 5. Objednatel ručí za stabilitu podkladních vrstev. Zhotovitel neručí za závady vzniklé pohybem, objemovými a tvarovými změnami podkladních vrstev.
 6. V konstrukci podkladu nesmí být rozvody ÚT a teplé užitkové vody a ani jiné zdroje tepelného záření. V případě uložení těchto rozvodů je nutno předem konzultovat a písemně potvrdit speciální podmínky pro uložení těchto rozvodů a také podmínky montáže (např. vlhkost podklad. betonů musí být do 2,5% CM, vlhkost anhydritů do 0,5% CM) tak, aby se maximálně eliminovaly tvarové a objemové změny dřeva.
 7. Objednatel před zahájením montáží schodů zřetelně vyznačí veškeré rozvody instalací vedoucí v podlaze nebo v úrovni kotvení soklových lišt. Neučiní-li tak a rozvody se při montáži poškodí, nenese vinu za jejich poškození zhotovitel.

Připravenost podkladu

A. Betony a anhydrit

 1. Beton nebo anhydrit musí být důkladně čistý, rovný, tuhý, suchý a bez trhlin dle příslušných ČSN.
 2. Objemová vlhkost podkladních vrstev musí být dle ČSN (pro prostý beton je to 2,5% CM, pro anhydrit 0,5% CM).

Vlhkost můžete orientačně testovat položením gumové rohože nebo folie na beton přes noc. Orosí-li se zespodu, znamená to přítomnost vlhkosti v podkladu. Přesnou zkouškou je však jedině změření vlhkosti přístroji.

 

B. Dřevěné podkladní podlahy

 1. Není-li podlaha rovná, je nezbytné lehké obroušení.
 2. Z podlahy musí být odstraněn veškerý cizí materiál, včetně vosku.
 3. Jako u betonu musí být podklad čistý, rovný, tuhý, suchý dle příslušných ČSN.

Bezpečnost schodiště


Bezpečnost schodiště je dána poměrem výšky schodu a šířkou nášlapu. Tento poměr je NEJHORŠÍ u vřetenových a TOČITÝCH schodišť. Při chůzi po takovém schodišti se člověk musí přidržovat zábradlí (kovové sloupky připevněné ke stupňům = velmi vratké zábradlí) a dávat velmi dobrý pozor kam a jak našlapuje, aby neupadl. 30% úrazů způsobených v domácnosti jsou právě pády na schodišti. Chůze po vřetenovém a točitém schodišti je velmi NEPOHODLNÁ a NEBEZPEČNÁ.

Mezi časté nešvary soukromých stavebníků, ochotně podporované architekty a designéry, patří nebezpečné nebo dokonce zcela chybějící schodišťové zábradlí. Tento stav, kdy vzhled zvítězil nad bezpečným provozem, ovšem začne být nepřijatelný nejpozději v době, kdy se do rodiny narodí děti. Chybějící zábradlí je pak třeba dodatečně doplnit a jeho soulad s původním estetickým záměrem designéra schodiště je velmi obtížně dosažitelný. Ideální je trvat na schodišťovém zábradlí již v návrhu stavby a kromě dokonalého vzhledu dbát také na absolutním bezpečí při pohybu po schodišti oběma směry! Absence zábradlí se totiž může snadno stát nebezpečná i dospělému, který na vteřinu ztratí rovnováhu, při špatném došlapu si podvrtne kotník, nese těžký předmět a potřebuje se momentálně o něco opřít, něčeho se zachytit. Zábradlí s vodorovnými příčlemi samozřejmě vypadá lépe než s horizontálními sloupky, dětem jimi ale vytváříme pohodlný žebřík k nebezpečnému pádu.

Normy

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - základní ustanovení

ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí - základní ustanovení

Kluznost se podle normy ČSN 74 4507

 Požárními předpisy pro schodiště jsou obsaženy v normách:

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost - nevýrobní objekty

ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování